ИТХ
ИДЭРПҮРЭВ

Амгалан ИДЭРПҮРЭВ

Төв аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
Ажлын албаны ажилтан
2004-05-01 — 2008-02-01
— Төрийн албанд
УИХ-ын гишүүний туслах
2016-07-01 — 2020-06-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
нарийн бичгийн дарга
2012-04-30 — 2015-02-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ЗДТГ
ажлын албаны ажилтан
2010-04-30 — 2012-01-31
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ЗДТГ
ТЗУХэлтэсд
2008-04-30 — 2010-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.