ИТХ
АЛТАНЦЭЦЭГ

Дашцэрэн АЛТАНЦЭЦЭГ

Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Баяндэлгэр.Ерөнхий боловсролын сургууль
Нийгмийн ажилтан
2007-09-01 — 2008-06-01
— Төрийн албанд
Мөнгөнморьт цэцэрлэг
Эрхлэгч
2001-09-01 — 2005-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.