ИТХ
ГАНБАЯР

Даш ГАНБАЯР

зуунмод барилга хот зохицуулалтын дарга
Мэргэжил: агрономич

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Төв аймгийн барилга захиалагч орон сууцны кропраци
Барилга хот байгуулалтын кропрацийн
2018-01-01 — 2020-08-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
ИТХ-ын тэргүүлэгч
2016-01-01 — 2021-12-31
— Төрийн албанд
САА-ын ерөнхий агрономич
1984-01-01 — 1992-10-21
— Төрийн албанд
Сонгинохайрхан 21-р хороо
Засаг даргажаргалант тосгоны захира
2017-01-01 — 2018-12-31
— Төрийн албанд
Батсүмбэр ИТХ
ИТХ-ын дарга
2004-10-26 — 2008-10-30
— Төрийн албанд
Батсүмбэр ЗДТГ
Засаг дарга
2008-10-25 — 2016-10-29
— Хувийн хэвшил
Батсүмбэр 11жилийн сургууль
Ардын зориг ххк захирал
1992-10-30 — 2004-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.