ИТХ
ДОРЖСҮРЭН

Энхтөр ДОРЖСҮРЭН

Гишүүний туслах
Мэргэжил: Сэтгэл зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Бүрэн ЗДТГазар
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
2005-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Гишүүний туслах
2020-07-01 —
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
Даргын туслах
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Орон нутаг хариуцсан ажилтан
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
Нарийн бичгийн дарга
2016-01-01 — 2020-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.