ИТХ
ЖАРГАЛМАА

Дашдондог ЖАРГАЛМАА

Засаг дарга
Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Дэлгэрхаан сум
Засаг дарга
2020-10-22 —
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ЗДТГ
Засаг дарга
2016-11-17 —
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ЗДТГ
Нягтлан бодогч
2007-10-10 — 2016-11-17
— Хувийн хэвшил
Дэлгэрхаан Хаан баик
Эрхлэгч
2000-02-10 — 2005-10-15
— Төрийн албанд
Засаг Дарга
2016-10-01 —
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ИТХ
Нарийн бичиг
1999-10-01 — 2000-02-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.