ИТХ
ОЮУНЧИМЭГ

Агваансодном ОЮУНЧИМЭГ

дарга
Мэргэжил: инженер механик


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
ХААН банк
Эрхлэгч
2005-06-18 — 2008-04-16
— Төрийн албанд
Лүн ЗДТГ
нийгмийн бодлогын ажилтан
1993-01-13 — 2005-06-18
— Төрийн албанд
Лүн ИТХ
Хүрлын дарга
2020-11-03 —
— Төрийн албанд
Лүн ЗДТГ
Багийн Засаг дарга
2008-11-25 — 2012-02-26

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.