ИТХ
БУМАНБУЯН

Цэдэвсүрэн БУМАНБУЯН

Төв аймгийн Засаг даргын орлогч, Төв аймгийн СДМЭХ-ны тэргүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Эрдэнэсант ЗДТГ
ЗДТГ-ын дарга
2003-04-01 — 2005-04-01
— Төрийн албанд
Эрдэнэсант 11 жилийн сургууль
нийгмийн ажилтан
1994-09-08 — 2003-04-01
— Бусад
ТА-3 төсөл
ОНТА
2017-04-01 —
— Төрийн албанд
Эрдэнэсант ЗДТГ
ЗДО
2005-04-01 — 2016-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.