МАН-ын хороо
АЮУРСАЙХАН

Төмөрбаатар АЮУРСАЙХАН

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Google Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
МАН
ХЕХ-ны дэд дарга
2013-10-29 — 2015-01-02
— Төрийн албанд
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
Дарга
2015-01-07 — 2015-12-25
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-07-05 — 2020-07-05
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
АБГББХ-ны дарга
2019-05-22 —
— Хувийн хэвшил
"АСТА Пресс" ХХК
Эдийн засагч Захирал
2000-01-24 — 2005-11-01
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн шадар туслах
2006-10-25 — 2009-06-22
— Төрийн албанд
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ
Төлөөлөгч Тэргүүлэгч
2008-10-01 — 2012-11-01
— Бусад
МАН-ын УЗ-ийн ХЭГ
УТА ЕНБД-ын зөвлөх
2009-07-02 — 2012-10-01
— Төрийн албанд
Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ
Засаг дарга
2012-10-05 — 2012-12-21

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.