МАН-ын хороо
СҮХБААТАР

Жамъянхорлоо СҮХБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Улаанбаатар-Эрдэм" дээд сургууль
Багш Ахлах багш
1997-07-01 — 2005-05-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүний орон тоо ажилтан
1997-09-01 — 1999-04-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Хууль зүйн бодлогын зөвлөх
1999-04-01 — 2001-02-01
— Төрийн албанд
Сонгуулийн ерөнхий хороо
Нарийн бичгийн дарга
2001-02-01 — 2006-04-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын даргын Ахлах зөвлөх
2019-07-10 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн ТББХ-ны дарга
2008-06-01 — 2012-06-01
— Бусад
МАН
УЗ-ийн гишүүн ЕНБД
2012-07-01 — 2013-10-01
— Бусад
МАХН
ЕНБД
2016-03-01 — 2016-09-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ
Тэргүүн дэд дарга
2006-02-01 — 2008-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.