МАН-ын хороо
БАТ-АМГАЛАН

Энхтайван БАТ-АМГАЛАН

Баянзүрх дүүргийн МАН-ын хорооны дарга, УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч, Гадаад албаны ажилтан

Олон нийтийн хаяг:
Facebook Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Баян Хадат Тур" ХХК
Захирал
2004-01-01 — 2006-01-01
— Төрийн албанд
Баянзүрх дүүргийн ИТХ
Төлөөлөгч
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ
Орлогч дарга
2010-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Төлөөлөгч Тэргүүлэгч
2016-01-01 — 2020-06-24
— Төрийн албанд
Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ
ҮҮ-ний хэлтсийн дарга
2008-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
"Батхаан групп" ХХК
Захирал
2006-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Улсын Их Хурлын Гишүүн
2020-06-24 —
— Улс төрийн ажилтан
Баянзүрх дүүргийн МАН-ын хороо
Баянзүрх дүүргийн МАН-ын хорооны дарга
2016-01-01 —
— Улс төрийн ажилтан
Баянзүрх дүүргийн МАН-ын хороо
Баянзүрх дүүргийн МАН-ын хорооны дэд дарга
2012-01-01 — 2015-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.