МАН-ын хороо
АЛДАРЖАВХЛАН

Жуков АЛДАРЖАВХЛАН

ХУД Засаг дарга
Мэргэжил: Санхүү удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хан-уул дүүргийн ИТХ
Төлөөлөгч
2016-06-01 — 2020-12-01
— Төрийн албанд
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв
Гүйцэтгэх захирал
2015-03-15 — 2016-04-15
— Төрийн албанд
Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци
Захирал
2007-11-01 — 2012-09-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Сайдын зөвлөх
2006-02-01 — 2007-11-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
ТГ-т зохион байгуулагч
2001-02-01 — 2006-02-01
— Төрийн албанд
Хан-уул дүүргийн ЗДТГ
Засаг дарга
2016-12-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.