МАН-ын хороо
НЯМБААТАР

Хишгээ НЯМБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Хуульч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Монгол Улсын Засгийн газар
Хууль зүйн сайд
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
ХЗ-н байнгын хорооны дарга
2019-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Сонгинохайрхан Дүүргийн ИТГ
ИТХ-ын дарга
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Сонгинохайрхан Дүүргийн ЗДТГ
ТЗУХ-ийн дарга
2009-12-31 — 2012-01-01
— Бусад
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо
Өмгөөлөгч
2005-01-01 — 2009-01-01
— Хувийн хэвшил
Орхон Их Сургууль
Багш
2000-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Сонгинохайрхан Дүүргийн ЗДТГ
Хуулийн зөвлөх
2009-01-01 — 2009-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.