МАН-ын хороо
ЦОГТБААТАР

Пүрэвдорж ЦОГТБААТАР

Монгол Ардын намын Бага хурлын гишүүн /Өвөрхангай/
Мэргэжил: Түүхч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Баянгол ЗДТГ
Тохижилт үйлдвэр үйлчилгээний дарга
2000-01-01 — 2004-01-01
— Бусад
МАХН
Нарийн бичгийн дарга
2013-01-01 — 2019-01-01
— Бусад
Арьс ширний үйлдвэр
Чанар шалгагч
1979-01-01 — 1980-01-01
— Бусад
Иргэний хамгаалалтын 122-р анги
Салааны захирагч
1982-01-01 — 1993-01-01
— Хувийн хэвшил
Цаа-Од ХХК
Захирал
1993-01-01 — 2000-01-01
— Бусад
МАХН
Түмтийн дарга
2019-01-01 — 2021-01-01
— Төрийн албанд
Баянгол ЗДТГ
Засаг дарга
2004-01-01 — 2088-01-01
— Бусад
Баянгол дүүргийн МАХН
Намын дарга
2004-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
Зөвлөх
2009-01-01 — 2012-01-01
— Хувийн хэвшил
Цаа-Од ХХК
Хуулийн зөвлөх
2012-01-01 — 2013-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.