МАН-ын хороо
САНДАГ-ОЧИР

Цэнд САНДАГ-ОЧИР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Философич, нийгмийн ухааны багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Багануур ЗДТГазар
Засаг дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Бусад
Багануур дүүрэг, МАН-ын хороо
Дарга
2012-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Багануур дүүргийн 4-р хороо
Нийгмийн ажилтан
2001-01-01 — 2002-01-01
— Төрийн албанд
Багануур ЗДТГазар
ХМ хариуцсан мэргэжилтэн
2002-01-01 — 2004-01-01
— Хувийн хэвшил
Багануур дүүрэг, "BBS" телевиз
Сэтгүүлч
2004-01-01 — 2005-01-01
— Бусад
Багануур дүүрэг, МАН-ын хороо
Дэд дарга
2005-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Багануур ЗДТГазар
Засаг дарга
2008-01-01 — 2012-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.