МАН-ын хороо
БАТБАЯСГАЛАН

Жанцан БАТБАЯСГАЛАН

Нийслэлийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Viber Twitter Google Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
2006-07-01 — 2008-07-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Ажлын албаны дарга
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
НГХУСА-ыг зохицуулах зөвлөл
НБД
2008-09-01 — 2012-09-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Тамгын газар
2004-07-01 — 2006-07-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Засаг даргын орлогч
2016-01-01 —
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Тэргүүлэгчдийн НБД
2008-09-01 — 2012-09-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.