МАН-ын хороо
СҮХБААТАР

Борхүү СҮХБААТАР

Захирал
Мэргэжил: Аялал жуулчлал төр, бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Төлөөлөгч
2008-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Төлөөлөгч
2016-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.