МАН-ын хороо
ПҮРЭВДАГВА

Бяруузана ПҮРЭВДАГВА

Намын байгуулалтын газрын дарга
Мэргэжил: Бизнесний удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Монголын Зүүний Хүчний Холбоо
Ерөнхийлөгчийн туслах
2013-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүний туслах
2012-01-01 — 2013-01-01
— Бусад
Монгол Ардын Нам
ЕНБД-ын туслах
2011-01-01 — 2012-01-01
— Бусад
Монгол Ардын Нам
Бүсийн зохицуулагч
2010-01-01 — 2011-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.