МАН-ын хороо
БАТЗУЛ

Чулуунбаатар БАТЗУЛ

Нийслэлийн МАН-ын Дэд дарга
Мэргэжил: Сэтгүүлч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн бус байгууллага
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Дэд дарга
2018-11-08 — 2024-05-18

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.