МАН-ын хороо
БАТЗУЛ

Чулуунбаатар БАТЗУЛ

Дэд дарга
Мэргэжил: Сэтгүүлч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Улс төрийн ажилтан
Нийслэлийн МАН-ын хороо
Дэд дарга
2018-11-08 — 2018-11-08

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.