МАН-ын хороо
ГАНБААТАР

Мягмаржав ГАНБААТАР

БОАЖ-ын дэд сайд
Мэргэжил: эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
МАН-ын хороо
дэд дарга
2011-12-31 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
газрын дарга
2016-01-01 — 2017-01-01
— Төрийн албанд
газрын дарга
2010-01-01 — 2011-12-31
— Төрийн албанд
төвийн дарга
2008-01-01 — 2010-01-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар
газрын дарга
2007-01-01 — 2008-01-01
— Хувийн хэвшил
таван толгой түлш ХХК
гүйцэтгэх захирал
2017-01-01 —
— Төрийн албанд
Монгол шуудан ХХК
маркетингийн дарга
2002-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
хэлтсийн дарга
2005-01-01 — 2007-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.