МАН-ын хороо
ЦОГТБААТАР

Дамдин ЦОГТБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Олон улсын эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Төрийн нарийн бичгийн дарга
2008-06-01 — 2011-12-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Сайд
2017-10-01 —
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Атташе
1994-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Монгол Улсын Их сургууль
Улс төр судлалын багш
1994-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Монгол Улсын Их сургууль
Эрх зүйн багш
1998-01-01 — 1999-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Дэд захирал
2000-01-01 — 2002-01-01
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн ГБ-ын зөвлөх
2002-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
МУ-ын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2011-12-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Сайд
2012-01-01 — 2012-08-01
— Хувийн хэвшил
"Иксиллион" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2012-08-01 — 2014-12-01
— Төрийн албанд
Барилга, хот байгуулалтын яам
Сайд
2014-12-01 — 2015-08-01
— Хувийн хэвшил
Өмгөөллийн "Юс Ти Эс Консалтинг" ХХК
Гадаад хамтын ажиллагааны зөвлөх
2015-09-01 — 2016-04-01
— Хувийн хэвшил
"Иксиллион" ХХК
Зөвлөх
2016-05-01 — 2016-06-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.