МАН-ын хороо
БАЯНСЭЛЭНГЭ

Зангад БАЯНСЭЛЭНГЭ

Мэргэжил: Хуульч

Олон нийтийн хаяг:
Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ХЭАХНийгэмлэг
Арбитр
2006-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Сүхбаатар аймаг ЦХ
Хэрэг бүртгэгч
2003-06-01 — 2003-11-30
— Төрийн албанд
Баянзүрх дүүрийн цх
Хэрэг бүртгэгч
2003-12-30 — 2005-01-01
— Хувийн хэвшил
МУ-ын ЗГ
ЗГ-ийн Гишүүн БХБ-ын сайд
2015-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
ЧД-ийн ЗДТГ
Засаг дараг
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
ЧД-ийн ХХҮХ
Гэр бүл хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн
2008-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
УИХ-ын ТГ
УИХ-ын Гишүүн НББСШУ-ын байгын хоро
2001-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.