Түүх

Түүхийн хуудас: Нийслэлийн намын хорооны нэрийн өөрчлөлт

-Намын Улаанбаатар хотын хороо
1925-1928 он
-Улаанбаатар хотын намын хороо
1928-1992 он
-Нийслэлийн МАХН-ын хороо
1992-2012 он
-Нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо
2012 оноос хойш

Нийслэлийн намын хорооны байр:
-Гэр
1925-1927 он
-Модон байшин
1927-1929 он
-Сүхбаатарын нэрэмжит хэвлэлийн
үйлдвэр
1929-1979 он
-МАХН-ын төв байр
1980-2008 он
-Лениний музей
2008-2011 он
-Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын соёлын төв
2011-2012 он
-Тусгаар тогтнолын ордон
2012 оноос хойш


ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.